• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ КОНКУРС НА 11.06.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

 

1. За длъжността ИНСПЕКТОР в дирекция „Надзор на заразните болести” naked celebrities успешно се класира кандидатът Петя Начева Георгиева.

 

2. За длъжността ИНСПЕКТОР в дирекция „Медицински дейности“ успешно се класира кандидатът Миглена Надкова Накова.

 

3. За длъжността ИНСПЕКТОР в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Държавен здравен контрол” няма класирани кандидати.

ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ КАДРИ ПРЕЗ 2020 ГОД.

Е-мейл Печат ПДФ

На naked celebrities Интернет – страницата на Медицински факултет в раздел СДО е качено утвърденото от Декана на Медицински факултет – София, План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2020 год.

Там  могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. Електронният адрес на Медицински факултет – София е: medfac.mu-sofia.bg.

Допълнителна информация може да получите на телефон 096/388320 РЗИ – Монтана.

 Желаещите mobile porn tube да участват в курсово обучение,  следва да изпратят попълнени заявки за обучение  в gay bear porn срок до 30.07.2019 год. в РЗИ – Монтана.

Из naked celebrities следвайте се с Бързи тестове за диагностика на инфекция с ХИВ, защото това е важно не само за Вас, но и за общественото здраве

Е-мейл Печат ПДФ

От момента на заразяване с вируса на СПИН/синдром на придобитата имунна недостатъчност/ до клиничното проявяване на инфекцията, клинико-лабораторните изследвания показват разнообразни gay cartoon porn промени при изследването на кръвта, gay anime които имат важно диагностично и прогностично значение.

Разликата между инфекция с ХИВ и СПИН celebrity porn има и тя е, че като ХИВ-инфекция се означава периодът от момента на заразяване до смъртния изход при естествен ход на инфекцията. За разлика от това СПИН е последната фаза от хода на инфекцията.

продължава>

Страница Big Ass Porn 9 от 185