• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Актуална информация за извършената през периода 01.04.2019 г. – 30.06.2019 г.дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Дейност по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

622

2.Брой naked celebrities обекти, в които са извършени проверки

622

2.1. Amateur Porn Обекти за хранене и развлечения

122

2.2. Детски и учебни заведения

98

2.3. gay bareback sex Лечебни и здравни заведения

237

2.4. Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

165

2.5. toon porn Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой celebrity porn съставени актове за констатирани нарушения

8

Актуална информация за извършената през периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Дейност по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

1413

2.Брой обекти, в които са извършени проверки

1413

2.1. Обекти за хранене и развлечения

298

2.2. Детски и учебни заведения

223

2.3. Лечебни и здравни заведения

481

2.4. Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

411

2.5. Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой съставени актове за констатирани нарушения

12

НА ВНИМАНИЕТО НА naked celebrities МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ГРАЖДАНИТЕ

Е-мейл Печат ПДФ

karlej 01.07.2019В периода на най-активно разпространение на кърлежите, Ви напомняме за необходимостта да предприемете съответните мерки за предпазване от ухапване от кърлежи и своевременно търсене на медицинска помощ при откриване на впит кърлеж по тялото.

От celebrity porn регистрираните в РЗИ – Монтана 10 потвърдени случая на кърлежопреносими инфекции към края на м. юни, 9 случая са на Лаймска болест и 1 случай на Марсилска треска. Всички заболели са имали клинични прояви на заболяванията, били са хоспитализирани и лекувани в инфекциозно отделение.

Натериторията mobile porn movies на област Монтана регистрираните кърлежопреносими инфекции са както следва:

· През месец април 2019 г. са регистрирани 4 случая на Лаймска болест – две жени на 33 и 81 год. от гр. Монтана и с. Благово и двама мъже на 37 и 31 год. от с. Главановци и гр. Монтана;

·  През месец юни 2019 г. са регистрирани 5 случая на Лаймска болест – три жени на 79, 63 и 19 год. от с. Боровци, гр. Лом и гр. Монтана и двама мъже на 46 и 55 год. от гр. Монтана;

· През месец май е регистриран един случай на Марсилска треска – жена на 46 год. от с. Лехчево.

  Дирекция „Надзор на заразните болести”

Страница videos gays 7 от 185