• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

На вниманието на лечебните заведения в област Монтана - Изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Е-мейл Печат ПДФ

Новата cartoon porn comics Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването въвежда ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти в съответствие с потребностите на лечебните заведения.

Министерството на здравеопазването вече ще субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности. По този начин държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти  ще се провежда с финансиране от държавния бюджет, а не от лечебните заведения.

продължава>

naked celebrities МЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАРАЗИТЕНОСТ С ГЛАВОВА ВЪШКА

Е-мейл Печат ПДФ

С hamster mobile porn цел профилактика и контрол на опаразитяването на децата с главова въшка и ограничаване въшливостта сред населението, Регионална здравна инспекция – Монтана е връчила предписание на директорите на учебните заведения и детските градини.

В изпълнение на тези предписания ежемесечно в дирекция „Надзор на заразните болести” се получава актуална информация за прегледаните деца, която за месец юни 2019 г. е следната: 

Ÿ брой прегледани деца – 17 862 бр.;

Ÿ брой опаразитени деца – в училищата и детските градини няма опаразитени деца.

Във връзка с контрола на дадените предписания за опаразитеността с главова въшка, здравните инспектори своевременно извършват проверки.   

 

Дирекция celebrity sex tapes „Надзор на заразните болести”

gayporno НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Е-мейл Печат ПДФ

В celebrity porn РЗИ – Монтана е получено План - разписание за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти за 2020г. в Медицински университет – София.

Уведомяваме naked celebrities Ви, че План – разписанието е публикуванона Интернет страницата на МУ – София, www.mu-sofia.bg., СДО – продължаващо обучение. Там Anal Porn ще намерите и образци на заявките за обучение.

 

Страница gay boy porn 5 от 185