• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Е-мейл Печат ПДФ

В naked celebrities РЗИ – Монтана е получено План - разписание за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти за 2020г. в Медицински университет – София.

Уведомяваме Ви, че План – разписанието е публикуванона Интернет страницата на МУ – София, www.mu-sofia.bg., СДО – продължаващо обучение. Там ще намерите и образци на заявките за обучение.

 

Справка за качеството на водите 01.07-15.07.2019

Е-мейл Печат ПДФ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН  МОНТАНА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.07.2019 г.  ДО 15.07.2019 г. 

 

Заболеваемост и смъртност за 2018 г. в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Здравословното състояние и здравният статус на населението е интегрален показател за социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота на населението и качеството на развитие на човешкия капитал. Едновременното въздействие на значителен брой фактори като: пол, възраст, образование, трудова заетост и условия на труд, местоживеене, здравна култура, здравни традиции и нагласи, състояние на здравната система и степен на развитие на условия за равен достъп до здравни услуги за всички, определят характера на общия здравен статус на населението.

продължава>

Страница 1 от 180