Информация относно Регламент Anal Porn №1223/2009/ЕО/ на Европейския парламент и на Съвета за пускане на пазара на козметични продукти

Печат

Информация 

относно 

            Влизане naked celebrities в сила от 11 юли 2013 г. на Регламент №1223/2009/ЕО/ на Европейския парламент и на Съвета за пускане на пазара на козметични продукти.

   naked celebrities           От 11 юли 2013г. се преустановява приемането на уведомления в РЗИ за пускане на пазара на козметични продукти  по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 на Наредба №36 за изискванията към козметичните продукти.

 

            mobile porn sites Козметичните продукти могат да бъдат пускани и предоставяни на пазара, само ако същите са нотифицирани в Нотификационния портал за козметичните продукти /CPNP/ gay bareback sex на Европейската комисия, съгласно разпоредбите на чл. 13 „Нотифициране” на Регламент №1223/2009 /ЕО/. Чл. 13 посочва информацията, която отговорните лица трябва да нотифицират по отношение на продуктите, които пускат или предоставят на Европейския пазар.

 

Повече hentai porno информация можете да намерите на следните електронни адреси:

Регламент cartoon porn videos 1223/2009 /ЕО/

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_user_manual_bg.pdf

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_um16_bg.pdf