• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Минали конкурси

Резултати то проведени конкурски

Е-мейл Печат ПДФ

І. Конкурсът за два броя длъжности - инспектор в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Държавен здравен контрол” приключи с назначения, както следва:

1. Миглена naked celebrities Красимирова Митова
2. Пламена Тодорова Първанова


ІІ. Конкурсът за длъжността – младши ексепрт в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Лабораторни изследвания” приключи с назначения, както следва:

1. Ива Севделинова Иванова


ІІІ. Конкурсът за длъжността – инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести”, приключи с назначения, както следва:

1. Петя Емилова Павлова

 

 

Списък на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ НЗБ

Е-мейл Печат ПДФ

1.     Мариана Асенова Киркова

2.     Петя Емилова Павлова

3.     Антонина Александрова Петкова 

Посочените celebrity sex tapes кандидати трябва да gay anime се явят на  28.09.2017г. от 14.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на hd mobile porn ТЕСТ. 

Настоящия animated porn Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.09.2017 г., naked celebrities на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

 

Вижте обявлението ТУК

Списък free porn на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

1.     Десислава gay movies Любенова Михайлова

2.     Миглена Красимирова Митова

3.     Мариана АсеноваКиркова

4.     Христина Иванова Иванова

5.     Пламена Тодорова Първанова

6.     Антонина Александрова Петкова 

Посочените кандидати трябва да се явят на  28.09.2017г. gay group sex от 09.30 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ. 

Настоящия Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.09.2017 г., на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

 

Вижте обявлението ТУК

Страница celebrity porn 1 от 5