• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Минали конкурси

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ КОНКУРС НА 05.12.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

За длъжността Инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести” celebrity sex tapes успешно се класира кандидатът Нина Иванова Симеонова.

СПИСЪК naked celebrities на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността Инспектор в дирекция НЗБ

Е-мейл Печат ПДФ

1. Нина Иванова Симеонова

Посочените кандидати трябва да се явят на  05.12.2018 г. от 10.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

Настоящия Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 19.11.2018 г., gay anime на основание чл. 21, ал. 2 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–19–267/05.11.2018 г. naked celebrities на директора на РЗИ - Монтана,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ИНСПЕКТОР дирекция „Надзор на заразните болести”

Страница animated porn 1 от 13