• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Профил на купувача

Филтър по gay twink porn заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Автор Посещения
1 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална здравна инспeкция - Монтана Сряда, celebrity porn 22 Март 2017 РЗИ Монтана 677
2 Процедура чрез публична покана по реда на чл. 101 а, във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за "Доставка на топлоенергия за отопление на сградата на Регионална здравна инспекция - Монтана, находяща се в гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 3" Четвъртък, 04 Юни 2015 РЗИ Монтана 1082
3 Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА – 1 БРОЙ ПРЕНОСИМ КОМБИНИРАН АПАРАТ, ВКЛЮЧВАЩ ДЕФИБРИЛАТОР, ЕКГ, МОНИТОР, ПУЛСОКСИМЕТЪР, НЕИНВАЗИВНО ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ – ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ“ Четвъртък, 04 Декември 2014 РЗИ Монтана 1148
4 Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „Доставка на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж на новият асансьор, пускане в експлоатация и узаконяването му" Сряда, 26 Ноември 2014 РЗИ Монтана 1321
5 Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ“ Сряда, Hardcore Porn 12 Ноември 2014 РЗИ Монтана 1152
6 Процедура чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „Доставка на 1 (един) брой санитарен автомобил” Вторник, 28 Октомври 2014 РЗИ Монтана 1255
7 ОТТЕГЛЕНА - Процедура чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „Доставка на 1 (един) брой санитарен автомобил” celeb sex tapes Понеделник, 27 Октомври 2014 РЗИ Монтана 1541
8 Вътрешни правила naked celebrities Неделя, 19 Октомври 2014 РЗИ Монтана 3003