• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ЗАБРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДА ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ

Е-мейл Печат ПДФ

Към naked celebrities 09.03.2018 г. за населените места с. videos porno gay Кобиляк, с. Громшин и с. Бели брег, община Бойчиновци остава celebrity porn забраната за ползване на вода от централното водоснабдяване за питейни нужди и приготвяне на храна поради влошени качества на водата по показател Арсен.