• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


СПИСЪК на naked celebrities допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността Инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

1.     Борислав hentai porno Валериев Христов

2.     Анжелина Лъчезарова Димитрова

3.     Антонина best mobile porn Александрова Петкова

 

Посочените gay male sex кандидати трябва да се явят на  28.12.2017 gay sex video г. от 10.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на Gay Porn ТЕСТ.

Настоящия СПИСЪК на naked celebrities допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността  Инспектор cartoon porn в отдел ДЗК, дирекция ОЗ е celeb sex tapes съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.12.2017 г., celebrity porn на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.