• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Нотифицирани animated porn стоки по системата RAPEX

Е-мейл Печат ПДФ

От началото на месец октомври до момента РЗИ – Монтана извърши 31 проверки за наличие на опасни стоки с доказан риск за здравето на човека, открити на територията на Европейския съюз по системата RAPEX (система за бърз обмен на информация за опасни нехранителни стоки). Проверени mobile porn tubes бяха 53 продукта.

Към момента на проверките не са констатирани опасни нотифицирани стоки по системата RAPEX.