• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална naked celebrities здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ОТ ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ, РАБОТОДАТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

Е-мейл Печат ПДФ

НА gay twink porn ВНИМАНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ОТ ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ, РАБОТОДАТЕЛИ И ГРАЖДАНИ ЗА ПРОМЯНА ОТ 31.10.2017 Г. НА

НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.