• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.05.2017г. ДО 15.05.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване – с. Мокреш, с. Ботево, с. Златия, общ. Вълчедръм;

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 3 броя;

3. naked celebrities Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 3 броя;

4. От тях неотговарят по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя;

5. videos porno gay Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 броя;

6. cartoon porn pics От тях неотговарят по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 брой;

7. mobile porn tubes Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 броя;

8. От тях неотговарят по Наредба № 9 –0 броя;

9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 броя;

10. От тях не отговарят по Наредба 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 броя;

11. 3d hentai porn Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.05.2017 г. до 15.05.2017 г. –44 броя. От тях:

- Ентероколит – 43 броя;

- Колиентерит – 1 броя;

12. gayporno Не е доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода

13. Amateur Porn Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.