• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство naked celebrities на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


cartoon porn videos Проверки на плувните басейни в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

От gay boy porn началото на месец април до момента са извършени 27 проверки на плувни басейни в област Монтана, като са взети 24 броя проби за анализ на водата както по химични и органолептични, така и по микробиологични показатели.

            В хода на проверките се установи, че басейните се почистват, водата в тях се обеззаразява редовно. Ежедневно се отчита остатъчния хлор. Няма отклонение от нормите.

            naked celebrities За началото на летния сезон са издадени 31 броя предписания до управителите, стопанисващи обектите, относно извършване на ежеседмичен анализ на водата по показатели eшерихияколи-титър, микробно число и остатъчен хлор.

            mobile porn movies Със заповед на общините е забранено къпането във всички необособени и неохранявани водни площи – язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и др. водохранилища на територията на съответната община.