• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Проверки на плувните басейни в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

От началото на месец април до момента са извършени 27 проверки на плувни басейни в област Монтана, като gay boy porn са взети 24 броя проби за анализ на водата както по химични и органолептични, така и по микробиологични показатели.

            mobile porn movies В хода на проверките се установи, че басейните се почистват, водата в тях се обеззаразява редовно. Ежедневно се отчита остатъчния хлор. Няма отклонение от нормите.

            За началото на летния сезон са издадени 31 броя предписания до управителите, стопанисващи обектите, относно извършване на ежеседмичен анализ на водата по показатели eшерихияколи-титър, gay group sex микробно число и остатъчен хлор.

            nude celebrities Със заповед на общините е забранено къпането във всички необособени и неохранявани водни площи – язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и др. водохранилища на територията на съответната община.