• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство Boobs на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Проверки на плувните басейни в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

От началото на месец април до момента са извършени 27 проверки на плувни басейни в област Монтана, като са взети 24 броя проби за анализ на водата както по химични и органолептични, така и по микробиологични показатели.

            naked celebrities В хода на проверките се установи, че басейните се почистват, водата в тях се обеззаразява редовно. Ежедневно се отчита остатъчния хлор. Няма отклонение от нормите.

            nude celebrities За началото на летния сезон са издадени 31 броя предписания до управителите, стопанисващи обектите, относно извършване на ежеседмичен анализ на водата по показатели eшерихияколи-титър, naked celebrities микробно число и остатъчен хлор.

            gay anime Със заповед на общините е забранено къпането във всички необособени и неохранявани водни площи – язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и др. водохранилища на територията на съответната община.