• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


На вниманието на naked celebrities всички общопрактикуващи лекари!

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми колеги,

По повод настъпилите промени в Наредба № 15 за имунизациите в РБ, относно отчитането на проведените препоръчителни имунизации и реимунизации по  национални програми и по-конкретно имунизациите срещу човешки  папиломен  вирус,  провеждани по Националната програма за първична профилактика на РМШ и започнати през 2014  г. в три дозов режим при момичета, родени през 2002 г., Ви информираме за следното:

Правителството одобри промени в Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 г., с които се разширява целевата група на подлежащите на имунизация по програмата, като се включат и 13-годишните момичета.

 

Преминава young gay porn се и към двудозов режим на провеждане на имунизационната схема, което съответства на настъпилите през 2014 г. промени в кратките характеристики на двете ваксини, използвани за профилактика срещу човешки онкогенни папиломавирусни инфекции.

Всички celebrity porn практики, които имат подлежащи момичета за имунизация срещу РМШ в пациентската си листа, да спазват двудозов режим на провеждане на имунизационната схема с интервал от 6 месеца  между  приемите  за  подлежащите  за  първи  прием  през 2015 г. девойки, навършили 12 и 13 години (родени 2002 г. и 2003  г.)  и  ненавършили 14 години, което включва и такива, родени през 2001 година.

Отчитането на имунизациите е необходимо да се извършва по следния начин:

- best mobile porn При момичета на 12 годишна възраст /започване на имунизационната  схема  не  по-късно от 12 годишна възраст, 11 месеца и 29 дни /код 77 за първи прием и код 78 за втори прием с шестмесечен минимален интервал между приемите/.

- Asian Porn При  момичета  на 13 годишна възраст /започване  на  имунизационната  схема  не  по-късно от 13 годишна възраст, 11 месеца и 29 дни /код 79 за първи прием и код 80 за втори прием с шестмесечен минимален интервал между приемите.

- cartoon porn pics При момичета на 12 годишна възраст, родени през 2002 г., започнали имунизация през 2014 г. по тридозова схема на приложение на HPV ваксина, код 77 за първи прием, код 78 за втори прием и код 99 за трети прием.

Момичета, родени през 2002 г. с вече започната, но не завършена имунизация (направени първи и втори прием през 2014 г.), да продължат по тридозовата схема, а тези с направен само първи прием през 2014 г., да продължат с втори през 6 месеца, по новата двудозова схема.