• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Информация за плащане по обществена поръчка

Е-мейл Печат ПДФ

До Всички участници в naked celebrities откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка celebrity porn на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж на новият асансьор, пускане в експлоатация и узаконяването му":

Информация за плащане от 17.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет

Доставка cartoon porn videos на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж на новият асансьор, пускане в експлоатация и узаконяването му

Информацията за плащане можете да видити ТУК

Цялата документация по тази публичната покана може да видите ТУК