• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство celebrity nudes на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Информация за плащане по обществена поръчка

Е-мейл Печат ПДФ

До Всички участници в Milf Porn откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА gay cock НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА – 1 /ЕДИН/ БРОЙ ПРЕНОСИМ КОМБИНИРАН АПАРАТ, ВКЛЮЧВАЩ ДЕФИБРИЛАТОР, ЕКГ, МОНИТОР, ПУЛСОКСИМЕТЪР, НЕИНВАЗИВНО ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ – ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ“:

 Информация за плащане от 17.12.2014 г. за възлагане на обществената поръчка 

 Вижте информацията за плащането ТУК

 Цялата документация по тази публичната покана може да видите ТУК