• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална animated porn здравна инспекция – Монтана


Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „Доставка на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж на новият асансьор, пускане в експлоатация и узаконяването му"

Е-мейл Печат ПДФ

РЗИ Монтана обябявя процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „Доставка hardcore gay sex на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж на новият асансьор, пускане в експлоатация и узаконяването му"

 -         Публична поканасID 9036684 

-       РЕШЕНИЕ №5/26.11.2014 г. 

-    ДОКУМЕНТАЦИЯ за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„Доставка на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж на новият асансьор, пускане в експлоатация и узаконяването му” по реда и при условията на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки 

-         Приложения към документацията

 Цялата gay boy porn документация по тази обществена поръчка може да изтеглите ТУК

 

До free porn заинтересованите лица по mobile porn movies процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „Доставка на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж на новият асансьор, пускане в експлоатация и узаконяването му"

 Отговори на постъпили въпроси - 03.12.2014

Отговори на постъпили въпроси - 05.12.2014

Протокол от 09.12.2014 г. за отваряне на офертите за участие в процедура чрез публикуване на публична покана по реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж на новият асансьор, пускане в експлоатация и узаконяването му

Договор от 15.12.2014 г. за възлагане на обществената поръчка

Информация за плащане от 17.12.2014 г. за възлагане на обществената поръчка