• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Предприети действия на 08-09-2014 във връзка с наводнения в общини Берковица, Чипровци и Г. Дамяново и обявено бедствено положение в общини Берковица и Г. Дамяново

Е-мейл Печат ПДФ

Гр. Берковица

            Във връзка с обявеното бедствено положение в следствие наводненията в гр. Берковица на 08.09.2014г. бяха извършени насочени проверки.

            В резултат на бедствието е прекъснат /скъсан/ главен водопровод захранващ града с питейна вода от водохващанията над гр. Берковица. Причината е придошлата вода в Берковска река. В следствие аварията града се захранва от яз. Ср.бара. Към момента /08.09.14г./ част от кв. Стара планина, кв. Заряница, кв. Сарая и кв. Беговица нямат вода. На живущите от тези квартали се доставя бутилирана вода от общ. Берковица. Кв. Раковица е с режимно водоподаване.

 

            Работи се по възстановяване на основния захранващ водопровод и се почиства водохващането на речно водохващане Къса река.

            Извършено е пробонабиране на 4 броя водни проби при крайния консуматор за изследване по химични и микробиологични показатели.

            videos gays Проверени са детски, учебни и социални заведения, в които не са констатирани сериозни шети от наводнеията. Осигурени са с достатъчно количество бутилирана вода, както и миещи и дезинфекционни препарати в срок на годност, налице са резервни съдове за вода.

            Към момента бедственото положение в община Берковица остава в сила. В 17 ч. ще се проведе заседание на Общинския щаб за действие при бедствия, на което предстой се вземе решение относно бедственото положение.

 Община Георги Дамяново

На gay male sex 08.09.2014г. са направени инспекции, при които са посетени общо 7 населени места: с.Дълги дел, с.Дива Слатина, с.Говежда, с.Меляне, с.Г.Дамяново, с.Горно Церовене, и с.Гаврил Геново. В засегнатите от наводненията райони няма риск за здравето на населението. Вследствие на проливните дъждове от последната седмица и настъпилите наводнения е налице авария във водопровода, осигуряващ вода за питейно-битови цели за с.Д.Дел и с.Говежда. Същият е изграден от 6 водоизточника – каптаж. В резултат от наводнението всички каптажи в с.Дълги дел са залети и е прекъснато водоподаването за с.Дълги дел и с.Говежда. В момента на инспекцията с.Дълги дел и с.Говежда се захранват от речно водохващане Дядов дол. Водата се обеззаразява във водоем в с.Дълги дел с белина – дозатор – автоматично.

За cartoon porn videos с. Говежда в деня на проверката е осигурена водоноска поради авария на водопровода между с.Дълги дел и с.Говежда.

За всички населени места в община Георги Дамяново е осигурена бутилирана вода за питейни цели, предлагана в търговската мрежа.

Взети Mature Porn са общо 9 броя проби за лабораторен анализ по показателите на постоянния мониторинг от следните населени места – с.Дълги дел, с.Дива Слатина, с.Георги Дамяново, с.Гаврил Геново, с.Горно Церовене и с.Говежда – водоноска.

Проверени са 2 бр. учебни заведения, 2 детски заведения и 3 социални заведения. При проверки се констатира следното: осигурени в достатъчни количества миещи и дезинфекционни препарати в срок на годност, налице са резервни съдове за вода. Обектите се намират в добро хигиенно състояние, имат сключени договори с ДДД станция гр. Монтана. осигурена е топла и студена течаща вода.

В gay anime засеганатите населени места остава ограничението водата от централното водоснабдяване да се използва само за битови цели, а за пиене да се използва бутилирана минерална или трапезна вода.

И celebrity sex videos в двете засегнати общини са извършени проверки на лечебните заведения. Не се констатира повишена заболяемост от стомашно-чревни инфекции.

Във naked celebrities всички обекти е дадено предписание:

·         да се извършва своевременна диагностика, медицинско наблюдение и лечение на всички случаи на стомашно-чревни заболявания;

·         да се спазва строго противоепидемичния режим по отношение на дезинфекция на ръце, под и повръхности;

·         незабавно да се съобщава в РЗИ – Монтана при регистриране на повишена заболяемост от стомашно-чревни заболявания;

Връчени celebrity porn са брошури на тема “Как naked celebrities да се предпазим от чревни инфекции” и “Вирусен хепатит тип А”.