• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


И през 2014 година – заедно срещу рака на маточната шийка!

Е-мейл Печат ПДФ

През 2014 г. на безплатна имунизация срещу рака на маточната шийка ще имат право всички момичета на 12 годишна възраст в България. За възрастовите групи на и над 13 годишна възраст ваксината се заплаща. Решението за запазване на живота и здравето на момичетата до 18 годишна възраст е на техните родители или настойници. Имунизацията се извършва от общопрактикуващия лекар на детето.

 

През 2012 г. Министерският съвет прие  Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка, с което  България стана 24-та държава в Европа, която осигурява публични средства за първична профилактика на рака на маточната шийка за 12-годишните момичета. Основните дейности на Програмата са насочени към провеждане на широка информационна кампания за значимостта на рака на маточната шийка и възможностите за първична профилактика чрез имунизация, осигуряване на безплатни ваксини за основната целева група (12-годишните момичета), идентифициране, консултиране и обхващане с имунизация срещу HPV (вирусите причиняващи заболяването) на подлежащите от основната целева група. 

От mobile porn movies старта на Националната програма през месец ноември 2012 г. до 31.12.2013 г. в регион Монтана са извършени 441 имунизации с ваксини против рак на маточната шийка. Имунизирани с първи прием  на ваксината са 184 момичета, навършили 12 годишна възраст, с втори прием са обхванати 156 момичета и с трети прием – 101 (за 2013 г. подлежащите 12-годишни момичета в област Монтана са 627, което прави 29,35 % обхват).

За naked celebrities повишаване нивото на информираност сред целевите групи и общопрактикуващите лекари като изпълнители на имунизациите,  през 2013 г. в област Монтана са проведени 43 срещи с родители,  директори на училища и социални заведения, медицински специалисти и здравни медиатори. Оказана е организационно-методична помощ на всички общопрактикуващи лекари на територията на областта. Изготвени и изпратени са писма до всички родители на 12-годишни момичета на територията на областта с информация за възможностите за имунизация на техните деца и приложени брошури за родители, както и координатите на регионалния консултант по Програмата.

Предоставени са различни информационни материали, в т.ч. над 1534  брошури за родители. В тях се съдържа информация за начините на заразяване с онкогенни типове човешки папилома вируси, методи за профилактика на заболяването. В рамките на информационните дейности в региона са разпространени 266 бр. DVD с кратък филм за пубертета, сексуално предаваните инфекции като акцентът е поставен върху методите за предпазване и профилактика.

Повече cartoon porn pics информация можете да получите на интернет страницата на Програмата на адрес: http://hpv-vaccine.bg, на hentai porn games Зелен телефон на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка: 0800 13 454, на електронната сраница на РЗИ – Монтана и от д-р Рени Славкова –   регионален координатор по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка: 0887 927189.