• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


И през 2014 година – заедно срещу рака на маточната шийка!

Е-мейл Печат ПДФ

През 2014 г. на безплатна имунизация срещу рака на маточната шийка ще имат право всички момичета на 12 годишна възраст в България. За възрастовите групи на и над 13 годишна възраст ваксината се заплаща. Решението за запазване на живота и здравето на момичетата до 18 годишна възраст е на техните родители или настойници. Имунизацията се извършва от общопрактикуващия лекар на детето.

 

През mobile porn movies 2012 г. Министерският съвет прие  Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка, с което  България стана 24-та държава в Европа, която осигурява публични средства за първична профилактика на рака на маточната шийка за 12-годишните момичета. Основните дейности на Програмата са насочени към провеждане на широка информационна кампания за значимостта на рака на маточната шийка и възможностите за първична профилактика чрез имунизация, осигуряване на безплатни ваксини за основната целева група (12-годишните момичета), идентифициране, консултиране и обхващане с имунизация срещу HPV (вирусите причиняващи заболяването) на подлежащите от основната целева група. 

От gay twink porn старта на Националната програма през месец ноември 2012 г. до 31.12.2013 г. в регион Монтана са извършени 441 имунизации с ваксини против рак на маточната шийка. Имунизирани с първи прием  на ваксината са 184 момичета, навършили 12 годишна възраст, с втори прием са обхванати 156 момичета и с трети прием – 101 (за 2013 г. подлежащите 12-годишни момичета в област Монтана са 627, което прави 29,35 % обхват).

За teen gay повишаване нивото на информираност сред целевите групи и общопрактикуващите лекари като изпълнители на имунизациите,  през 2013 г. в област Монтана са проведени 43 срещи с родители,  директори на училища и социални заведения, медицински специалисти и здравни медиатори. Оказана е организационно-методична помощ на всички общопрактикуващи лекари на територията на областта. Изготвени и изпратени са писма до всички родители на 12-годишни момичета на територията на областта с информация за възможностите за имунизация на техните деца и приложени брошури за родители, както и координатите на регионалния консултант по Програмата.

Предоставени са различни информационни материали, в т.ч. над 1534  брошури за родители. В тях се съдържа информация за начините на заразяване с онкогенни типове човешки папилома вируси, методи за профилактика на заболяването. В рамките на информационните дейности в региона са разпространени 266 бр. DVD с кратък филм за пубертета, сексуално предаваните инфекции като акцентът е поставен върху методите за предпазване и профилактика.

Повече naked celebrities информация можете да получите на интернет страницата на Програмата на адрес: http://hpv-vaccine.bg, на celebrity porn Зелен телефон на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка: 0800 13 454, на електронната сраница на РЗИ – Монтана и от д-р Рени Славкова –   регионален координатор по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка: 0887 927189.