• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


На вниманието на лечебните videos porno gay заведения

Е-мейл Печат ПДФ

Министерство на здравеопазването продължава naked celebrities дейностите по проектBG051PO001 celebrity porn – 6.2.18 – 0001 НОВИ bareback gay porn ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”.

Проектът toon porn има за цел да повиши професионалния капацитет на служителите, ангажирани в сферата на здравните услуги, чрез подобряване достъпа на 1 000 служители на доставчици на здравни услуги до обучение за придобиване на специалност до края на 2014 г.

 Предвидено mobile teen porn е лекарите-специализанти да бъдат стимулирани да продължат специализацията си, като МЗ ще поеме таксата за обучение, предостави стипендия при определени условия, медицинско облекло и медицинска литература за всеки участник в проекта. Предстои набиране на заявления от лекарите – специализанти за участие в проекта. То ще се проведе при променени условия, като новите критерии ще дадат възможност на повече лекари – специализанти да вземат участие в проекта, в т.ч. лекари по дентална медицина, лекари без трудов договор с лечебно или здравно заведение, както и лекари, зачислени за специализация през 2013г.


            Подробна информация е публикувана на следния адрес:

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=468&categoryid=4662&articleid=3652