• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Проект “СПРИ и се прегледай”

Е-мейл Печат ПДФ

Проект “СПРИ и се прегледай” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е с продължителност 55 месеца (21 май 2009 г.-21.12.2013 г.).

Общият бюджет е 19 558 281,73 hentai porno лева.

Общата цел на проекта е подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила, оптимизиране на здравните и социални разходи чрез увеличаване на относителния дял на откритите и насочени за лечение в предклиничен и ранен стадий на заболелите от рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и колоректален карцином при двата пола.

 

Изпълнени дейности от стартирането на проекта до момента (май 2009 г. – януари 2013 г.)

qИзготвени са анализи за сегашното състояние на извършването на скринингови прегледи в България и на опита на страните, въвели скрининг през втората половина на XX век;

qИзработени са критерии с индикатори за контрол и оценка на скрининга според изискванията на ЕК и на Съвета на Европа;

qСъздадено, отпечатано и разпространено до 28 РЗИ  Ръководство за добра медицинска практика при скрининг на онкологичните заболявания (5 000 бр.);

qЧрез cartoon porn comics изменения в Наредба 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията са регламентирани понятието “скрининг” и условията за провеждането му - ДВ,  бр. 58 от 29 юли 2011 г.;

qПроведени са основните за реализацията на проекта обществени поръчки за избор на изпълнител/и;

qВъв всяка РЗИ са обособени по един регионален координатор, като е доставена съответната техника, обезпечаваща работата на регионалните координатори;

qИзпратени са уведомителни писма чрез РЗИ до всички ЛЗ на територията на РЗИ с цел предоставяне на информация за възможностите за извършване на скринингови прегледи по проекта.

qКъм момента проектът е на етап финализиране на информационната система: Национален скринингов регистър и система за известяване, реализиране на интернет свързаността й чрез Изпълнителна агенция ЕСМИС и внедряване на системата (уточняват се редица технически детайли, зависещи Lesbian Porn от различни ведомства). Тази информационна система е базата за провеждане на всички дейности, свързани със скрининга (регистриране на ЛЗ, отпечатване и изпращане на покани до целевите групи, регистриране на скрининговите прегледи). Подписан е договор с изпълнител за отпечатване и изпращане на покани. Предстои провеждане на информационни кампании, семинари, конференции и други информационни събития в 28-те области на страната, включително до труднодостъпни места;

qЦелевите naked celebrities групи по проекта ще бъдат известявани чрез изпращане по пощенски път на покани за явяване на скринингов преглед.

Ø    Целева група за скрининг на рака на маточната шийка: жени на възраст от 25 до 60 години;

Ø    Целева gay movies група за скрининг на рака на млечната жлеза: 50 до 69 год. възраст.

Ø    Целева група за скрининг на рака на дебелото и правото черво: жени и мъже, навършили 50 годишна възраст

qСкрининговите изследвания ще се проведат посредством посочените в препоръката celebrity porn Съвета на Европейския съюз (2003/878/ЕО) mobile porn tube от 2 декември 2003 година относно скрининга gay group sex на ракови заболявания, скрининг тестове, които отговарят на изискванията на същата препоръка, а именно: 

qцитонамазка за откриване на ранни признаци за рак на маточната шийка;

qмамографски преглед за celebrity sex tapes рак на млечната жлеза при жени на всеки 2 години;

qанализ naked celebrities за скрита кръв във фекалиите за рак на дебелото черво и ректума;

qСкрининговите прегледи ще се заплащат от бюджета на проекта по цени по НРД. Изискванията към специалистите и апаратурата за посочени в Медицинските стандарти (подзаконова нормативна уредба), публикувани на интернет страницата на МЗ.