• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, КОИТО РАБОТЯТ В ОБЕКТИ, ЗА ПЕРСОНАЛА НА КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

В celebrity nudes Държавен вестник брой 82 от 26.10.2012 г. е публикувано изменение и допълнение на Наредба best mobile porn № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.; изм.), което влиза в сила от деня на обнародването

Към предварителните медицински прегледи (преди постъпване на работа) и периодичните медицински прегледи (веднъж годишно) се предвиждат допълнително следните изследвания:

- туберкулинов naked celebrities кожен тест на Манту за Anal Porn всички работещи в изброените по-горе обекти
- бактериологично naked celebrities изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство за porn cartoon работещите в изброените по-горе обекти, с изключение на бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Стойността gay anime на услугата за изследванията в РЗИ – Монтана, изискващи се от Наредба №15 от 2006 г., съгласно Тарифа gay group sex за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (обн. celebrity porn ДВ бр. 83 от 2007 г., посл. изм. ДВ бр. 81 от 2012 г.), е както следва:


- за бактериологично изследване – 15 лв.


- за паразитологично изследване – 11 лв.