• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


СЪОБЩЕНИЕ ЗА gayporno СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

Уведомявам celebrity porn Ви, че, на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО е качено утвърденото от Декана на Медицински факултет – София, План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2013 год.

Там  gay sex video могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. Електронният адрес на Медицински факултет – София е: medfac.mu-sofia.bg.

Допълнителна информация може да получите на телефон 096/388320 РЗИ naked celebrities – Монтана.

Желаещите да участват в курсово обучение,  следва да изпратят попълнени заявки за обучение  в срок до 05.07.2012 год. в РЗИ – Монтана.