• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ toon porn – Монтана информира

Е-мейл Печат ПДФ

При проведените изследвания на водни проби от питейна вода, осигурявана от водоизточник и помпена станция с.Пали Лула се установи, че питейната вода отговаря на изискванията по показател „мътност”.

Този показател няма пряка здравна значимост, но е най-важния за консуматора, тъй като той по този параметър оценява водата „субективно”.

Остава naked celebrities ангажиментът на водоснабдително дружество „ВиК” ООД гр.Монтана за увеличаване на подаваното количество хлор във водата до 0,5 – 0,6 мг/л с цел засилена дезинфекция.