• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ – Монтана информира

Е-мейл Печат ПДФ

При young gay porn проведените изследвания на водни проби от питейна вода, осигурявана от водоизточник и помпена станция с.Пали Лула се установи, че питейната вода отговаря на изискванията по показател „мътност”.

Този hentai porn pics показател няма пряка здравна значимост, но е най-важния за консуматора, тъй като той по този параметър оценява водата „субективно”.

Остава celeb sex tapes ангажиментът на водоснабдително дружество „ВиК” ООД гр.Монтана за увеличаване на подаваното количество хлор във водата до 0,5 – 0,6 мг/л с цел засилена дезинфекция.