• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ – Монтана mobile porn movies информира

Е-мейл Печат ПДФ

При проведените изследвания на водни проби от питейна вода, осигурявана от водоизточник и помпена станция с.Пали Лула се установи, че питейната вода отговаря на изискванията по показател „мътност”.

Този toon porn показател няма пряка здравна значимост, но е най-важния за консуматора, тъй като той по този параметър оценява водата „субективно”.

Остава celebrity porn ангажиментът на водоснабдително дружество „ВиК” ООД гр.Монтана за увеличаване на подаваното количество хлор във водата до 0,5 – 0,6 мг/л с цел засилена дезинфекция.