• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Резултати от поредните вечерни проверки на РЗИ – Монтана gayporno за спазване на изискванията за ограничаване на тютюнопушенето

Е-мейл Печат ПДФ

Във naked celebrities връзка с предстоящата пълна забрана на тютюнопушене  в закрити обществени места и по отношение контрола по чл. 56 от Закона за здравето и Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места  и в сградите с обособени работни места, на 03.03.201 2г. инспектори от дирекция „Здравен контрол” към РЗИ – Монтана извършиха поредните вечерни проверки на 35 обекта за хранене и развлечение на територията на общ. Монтана. Съставени са 17 бр. акта за установени административни нарушения.

Основните celebrity nudes нарушения остават липсата или представянето на неактуални към датата на проверката протоколи от измерване от акредитирана лаборатория на ефективността на вентилацията в помещенията, в които се допуска тютюнопушене и неспазване на нормативно определения начин за обозначаване на помещенията в обектите.