• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


На вниманието на лекарите и лекарите по дентална медицина

Е-мейл Печат ПДФ

Наредба №5/ 6.07.2011г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхраняване и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти е обнародвана в ДВ брой 54 от 15.07.2011г.

С hd mobile porn тази наредба се определят:

1. условията и редът за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина;

2. porn cartoon условията и редът за снабдяване с лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина;

3. celebrity porn лекарствените продукти, които могат да се съхраняват и продават от лекари и лекари по дентална медицина.

Цялото celebrity sex videos й съдържание можете да прочетете и тук.

            Във връзка с новата Наредба, която отменя Наредба № 6/26.01.2001г. за реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и медицински сестри, от лекарите и лекарите по дентална медицина се изисква в едномесечен срок от влизането в сила на Наредба № 5 да приведат дейността си в съответствие с нейните изисквания.