• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


На вниманието на медицинските специалисти от лечебните заведения

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с обнародваните изменения в Наредба № 21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62/2005 г., изм. ДВ бр. 52/2011 г.) Ви уведомяваме, че са направени промени в списъка на заразните  и паразитни болести, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет – Приложение № 1

 

Допълнение hamster mobile porn е направено и на критериите за класификация на заразните болести, подлежащи на задължителна регистрация, съобщаване и отчет – Приложение № 2

 

 

При регистрация, съобщаване и отчет на заразно заболяване е необходимо да се ръководите от предоставените дефиниции за всяко заразно заболяване поотделно, съгласно Приложение № 3

 

Напомняме на:

1. nude celebrities Медицинските специалисти за необходимостта всяко открито заразно заболяване да се съобщава с бързо известие в срок от 24 часа на телефон 096/ 300 545; 096/ 39 17 35; факс 096/ 300 541 или по електронна поща.

2. naked celebrities Медико-диагностичните лаборатории  за необходимостта да съобщават всеки положителен  лабораторен резултат с бързо известие в срок от 24 часа на телефон 096/300 545;  096/39 17 35;  факс celebrity porn 096/300 541 или по електронна поща.

Бързо известие: Приложение № 6