• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


МЕТОДИЧНО УКАЗАНИЕ във връзка с регистрирания в Германия епидемичен взрив на колиентерити, причинен от ентерохеморагичен щам на ешерихия коли О104

Е-мейл Печат ПДФ

Колиентеритите са остри инфекциозни заболявания с инкубационен период от 3 до 8 дни. Предават се по контактно битов път и чрез замърсени храни и засягат предимно децата в ранна възраст.

Започват внезапно с висока температура и протичат с ентероколитен синдром, токсикоза и водно-електролитни нарушения. Ентерохеморагичните щамове предизвикват кървави диарийни изпражнения. Общото състояние се влошава, има отказ от храна и намаление на телесната маса.

Колиентеритите могат да протекат под формата на леко заболяване до септикотоксични форми със засягане на всички органи и системи. Диагнозата се основава на клинично протичане и микробиологично изследване на фецес, повърнати материи и кръв.

Лечението naked celebrities се основава главно на рехидратация, а антибиотичното лечение е противопоказно, тъй като чeсто gay cocks може да активира освобождаване на Shiga-токсин и да предизвика клинично влошаване на състоянието.

Болните celebrity porn в средно тежка и тежка форма се хоспитализират. Лечение в дома се провежда по преценка на лекар и под наблюдение.

Контактните лица се наблюдават в рамките на инкубационния период и се изследват еднократно. Откритите носители се регистрират и съобщават в РЗИ – Монтана.

С цел ранна диагностика и лечение на евентуални naked celebrities случаи е необходимо:

Да се регистрират и съобщават с бързо известие и по телефон в Регионална здравна инспекция – Монтана, всички случаи с ентероколитен синдром

При болни с ентероколитен синдром да се снема епидемиологична анамнеза за пребиваване в Германия, консумация на пресни зеленчуци или контакт с лица с подобна клинична картина.

При наличие на тежка хеморагична диария или хемолитично-уремичен синдром, незабавно да се изпраща фекална проба за диагностициране в Националния център но заразни и паразитни болести.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО