• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална naked celebrities здравна инспекция – Монтана


СТРУКТУРА РЗИ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

СТРУКТУРА РЗИ МОНТАНА

struktura

 

Регионална здравна инспекция град Монтана има следната структура:

 

Директор

 

Заместник - Директор

 

Главен Секретар

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Медицински дейности"

 

Дирекция "Надзор на заразни болести"

 

Дирекция "Обществено здраве"

 

отдел gay twinks "Държавен Porn Stars здравен контрол"
началник отдел
"Държавен здравен контрол"
Тихомир Емилов Макариев
         096/391739
         096/588909

отдел "Лабораторни изследвания"

началник отдел "Лабораторни изследвания"
инж. Яворина Николаева

         096/391743
         gay male sex 096/300544