• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство gaysex на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Информация за туберкулозата във връзка с 24 март 2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

 По mobile teen porn данни на Световната здравна организация през 2016 г. - 10.4 милиона души са се разболели от туберкулоза и 1,8 милиона са починали от болестта. Над 3 милиона не достигат до здравни грижи. Голяма част от тях живеят в света на най-бедните, най-уязвимите общности и се включват в групата на най-уязвимите лица за туберкулоза. Това са мигранти и хора, търсещи убежище, лица, употребяващи наркотици, проституиращи, възрастните хора, жените и децата, които са маргинализирани, лица от ромска общност и др.

продължава>

Главен секретар в Регионална здравна инпекция – Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

О naked celebrities Б Я В Л Е Н И Е

за Teen Porn провеждане на ПРОЦЕДУРА ПО МОБИЛНОСТ

В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със gay bareback sex седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 81а от Закона за държавния служител Заповед № РД – 19 – 109/21.03.2018 г. на директора на РЗИ – Монтана, с която обявява

ПРОЦЕДУРА ПО МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

за длъжността Главен секретар в Регионална здравна инпекция – Монтана

Страница animated porn 1 от 127